Завдання та цілі

Функції, завдання та особливості діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України визначаються законами України та Положенням, яке затверджує Президент України.

Органи військового управління та військові частини розвідки, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони, підготовки та проведення спеціальних операцій та/або спеціальних дій, забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України здійснюють ведення спеціальної розвідки.

ЗУ “Про оборону України” дає визначення спеціальна операція – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним замислом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань.

Спеціальна розвідка – комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, в тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою.

До типових завдань ССО відносяться:

 1. рейди та сучасні бойові дії;
 2. психологічні операції (Psy-Ops);
 3. здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту;
 4. робота «цивільної адміністрації» (залучення на свій бік населення);
 5. створення агентурних мереж;
 6. навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил (так зване «примноження сили»);
 7. пошук, евакуація й доставка полонених, заручників;
 8. медична допомога;
 9. впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі (в тому числі і на території інших держав);
 10. підготовка до переворотів, повалення режимів;
 11. виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження;
 12. антитерористичні операції.